Centrum Dialogu Przełomy

Muzeum

Plac Solidarności, Szczecin

09.2009

konkurs

1.200 m2