Dialog Center PRZEŁOMY

Museum

Plac Solidarności, Szczecin

09.2009

competition

1.200 m2