Hospital

Hospital

Wrocław, ul. Kosmonautów

04.2009

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

competition /4th prize /in cooperation with PREDOM

47 420 m2