Biurowiec RODIS

Budynek biurowy – przebudowa

Wrocław, ul. Zaolziańska 4

09.2010

RODIS

projekt budowlany

pozwolenie na budowę

zrealizowany