PILCZYCKA

Osiedle mieszkaniowe

Wrocław, ul.Pilczycka 142

2015

SYDNEM

wszystkie etapy projektu

zrealizowany

2.500 m2