Spektrum

Ośrodek Okulistyki Klinicznej

Wrocław, ul.Zaolziańska

08.2012

SPEKTRUM

wszystkie etapy projektu

zrealizowany

13 000 m2