Hotel Powstańców

Hotel

Wrocław, ul.Powstańców

05.2009

DEVELO

koncepcja

27.600 m2