Dworzec Tymczasowy PKP

Dworzec kolejowy

Wrocław, ul. Sucha

02.2010

PKP S.A.

wszystkie etapy projektu

zrealizowany

1 000 m2