TWARDA

Budynek mieszkalny

Warszawa, ul.Twarda

02.2014

TWARDA ESTATE

koncepcja

5.800 m2